Prace spawalnicze

Home

Prace spawalnicze

Szybki kontakt

Kontakt

Wandy 16B
40-322 Katowice

info@krm-trade.pl

(+48) 796 369 439

Prace spawalnicze

Prace spawalnicze | KRM Metal Working

W trakcie produkcji detali metale poddawane są wieloetapowej obróbce. Samo formowanie kształtu i ustalanie rozmiaru to jednak nie wszystko. Poszczególne elementy muszą być bowiem ze sobą połączone. Służących do tego technik jest wiele, ale z pewnością najpopularniejszą z nich jest spawanie.

Wykonujemy prace spawalnicze, posługując się różnymi metodami. Technologia dobierana jest do indywidualnych potrzeb i oczekiwanych efektów.

Prace spawalnicze – co to jest?

Spawanie jest procesem technologicznym wykorzystującym wysoką temperaturę do nagrzania metalowych elementów i ich stopienia. W miejscu styku łączonych detali powstaje spoina. W zależności od metody spawania można zastosować dodatkowe spoiwa (elektrody, pręty, drut spawalniczy). Spoiwo ulega stopieniu i nierozerwalnie łączy się z rodzimym materiałem, a po zastygnięciu tworzy spoinę.

Prace spawalnicze wymagają odpowiedniego przygotowania łączonych elementów. Przed rozpoczęciem spawania, należy zadbać o przygotowanie rowka V-kształtnego, którego krawędzie zostaną później stopione i utworzą jeziorko spawalnicze.

To jednak nie wystarczy, by uzyskać trwałą spoinę. Aby tak się stało, musi być ona właściwie chroniona przed utlenianiem. Służy do tego np. otulina gazów osłonowych lub żużla. Gaz osłonowy podawany jest do jeziorka poprzez uchwyt spawalniczy

Rodzaje spawania

Ciągły i niezakłócony postęp technologiczny sprawia, że pojawiają się nowe odmiany spawania. Od momentu wynalezienia tej techniki łączenia metali opracowano wiele rozwiązań usprawniających prowadzone prace, a co najważniejsze – zwiększających jakość i trwałość spoiny. Różnice pomiędzy metodami wynikają przede wszystkim ze sposobu obróbki detalu i użytego źródła energii.

Wyróżniamy następujące metody spawania:

N

Elektryczne – energia cieplna pozyskiwana jest z łuku elektrycznego, powstającego między elektrodą a łączonym materiałem. Technikę tę można stosować przy różnych grubościach detalu.

N

Gazowe – ciepło używane do tworzenia spoiny, generowane jest przez płomień spalającego się gazu (np. acetylenu). Dzięki tej metodzie można połączyć stal i metale nieżelazne.

N

Termitowe – sposób wykorzystujący związki chemiczne (termit to mieszanka aluminium i tlenku żelaza). Metoda powszechnie stosowana do łączenia np. szyn kolejowych i żeliwnych elementów.

N

Laserowe – najnowsza zdobycz techniki – spawarka laserowa wykorzystuje koherencyjną wiązkę światła o dużej mocy. Można w ten sposób spawać elementy w dowolnej pozycji spawalniczej.

Prace spawalnicze – zastosowanie

Spawanie jest bardzo wszechstronną metodą łączenia materiałów. Najczęściej stosowane jest w przypadku: stali miękkiej, stali nierdzewnej oraz aluminium. Prace spawalnicze warto powierzyć fachowcom. Mamy olbrzymie doświadczenie i dysponujemy nowoczesnym sprzętem. Wykonamy zlecenie lepiej niż inni.