Obróbka cieplna

Home

Obróbka cieplna

Szybki kontakt

Kontakt

Wandy 16B
40-322 Katowice

info@krm-trade.pl

(+48) 796 369 439

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna	metalu - obróbka termiczna stali | KRM Metal Working

W dużej części procesów technologicznych zachodzi potrzeba zmiany kształtu lub pewnych właściwości użytego materiału. Można to osiągnąć różnymi metodami, ale jedną z najskuteczniejszych jest obróbka cieplna metalu. Zapoznaj się z poniższymi informacjami i powiedz nam, co możemy dla Ciebie zrobić?

Obróbka cieplna stali – co to jest?

Obróbka cieplna metalu to szereg procesów wykonywanych na materiałach metalowych (metale lub ich stopy), polegających na kontrolowanym nagrzewaniu, wygrzewaniu oraz schładzaniu. Czynności te przeprowadzane są z uwzględnieniem parametrów, takich jak czas i temperatury, a celem zabiegów jest zmiana własności fizycznych oraz struktury wewnętrznej. Obróbka termiczna umożliwia zmianę cech stopu w stanie stałym. W niektórych przypadkach obróbka cieplna stali wymaga również zastosowania innych rodzajów obróbek (np. mechanicznej).

Rodzaje obróbki cieplnej metalu

Metody zmieniania właściwości fizycznych metali i stopów to: obróbka cieplna zwykła, obróbka cieplnoplastyczna, obróbka cieplno-chemiczna oraz obróbka cieplno-magnetyczna. W naszej działalności posługujemy się pierwszym rodzajem. Obróbka zwykła to procesy, takie jak:

N

Wyżarzanie – polega na nagrzaniu detalu do wysokiej temperatury (należy przy tym pamiętać, że zakres temperatur jest bardzo szeroki), wygrzaniu (przetrzymaniu w tej temperaturze, aby cały przedmiot nagrzał się równomiernie), oraz powolnym studzeniu. Celem zabiegu jest polepszenie właściwości plastycznych materiału.

N

Hartowanie – polega na nagrzaniu elementu do pożądanej temperatury i jego szybkim schłodzeniu. Celem tego procesu jest osiągnięcie wysokiej twardości. Niestety idzie za tym również zmniejszenie plastyczności i rozciągliwości.

N

Odpuszczanie – odpuszczanie dzieli się na niskie (150-250°C), średnie (250-500°C) oraz wysokie (powyżej 500°C). Proces polega na nagrzaniu detalu do zakładanej temperatury, wygrzaniu i chłodzeniu w wodzie lub oleju. Odpuszczanie przeprowadza się po hartowaniu, dzięki czemu możliwe jest usunięcie naprężeń hartowniczych. Celem jest też obniżenie twardości materiału. Zwiększa się ciągliwość i udarność.

N

Przesycanie – dotyczy stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Celem zabiegu jest uzyskanie zwiększonej odporności na korozję. Podobnie jak w hartowaniu, metoda polega na podgrzanie detalu do pożądanej temperatury i szybkim jego schłodzeniu.

N

Starzenie – procesowi temu poddaje się wcześniej przesycony stop metalu. W efekcie poprawia się wytrzymałość materiału oraz zwiększa jego twardość. Obniżeniu natomiast ulega plastyczność.

Obróbka termiczna stali – dlaczego my?

Dysponujemy nowoczesnym i rozbudowanym parkiem maszynowym oraz doświadczonym i zaangażowanym personelem. To gwarancja jakości i pewność co do ostatecznych rezultatów. Obróbka cieplna metalu nie jest tak straszna, gdy powierzysz jej wykonanie specjalistom.

Skorzystaj z naszej usługi obróbki cieplnej metalu Katowice!