Usługi

Home

Usługi

Oferta

Zakład obróbki metali

Chromowanie stali

nakładanie powłoki zabezpieczającej stal przed korozją, gwałtownymi zmianami temperatur i mechanicznymi naprężeniami.

Cięcie plazmą

efektywna metoda cięcia wykorzystująca zjawisko jonizacji

Frezowanie CNC

sposób dedykowany do powierzchni płaskich i kształtowanych, takich jak np. koła zębate, kanaliki.

Gięcie detali

sposób kształtowania blach, wykorzystujący m.in. prasy krawędziowe.

Obróbka cieplna

pozwala wpływać na twardość, plastyczność, kowalność i inne cechy metali.

Obróbka elektroerozyjna

wykorzystujemy ją do cięcia i drążenia materiałów przewodzących prąd

Prace spawalnicze

najpopularniejsza metoda łączenia elementów.

Usługi tokarskie CNC

Ta doskonale znana technika w wielu branżach jest podstawą, jeśli chodzi o produkcję i kształtowanie detali.

Szlifowanie CNC

finalny etap obróbki skrawaniem. Decyduje o ostatecznym wyglądzie detalu

Tłoczenie blach

w procesie tym nie dochodzi do zerwania ciągłości włókien, przez co osiągane efekty
przewyższają te, które uzyskuje się innymi metodami kształtowania.

Toczenie CNC

technika dedykowana do obróbki wałków, stożków, gwintów (zewnętrznych i
wewnętrznych) oraz innych brył obrotowych.